Mühendislik İlanı

İş Başvuru Formu

Aydınlatma Metni

Şirketimize ilettiğiniz iş başvuru formunda, özgeçmişinizde, sizinle yapılan yazışmalar, görüşmeler ve mülakatlar sırasında şirketimizle aşağıda belirtilen kişisel verileri paylaşmaktasınız. Bu kişisel verileriniz şirketimiz tarafından bu bilgilendirme metninde belirtilen şartlar doğrultusunda işlenmektedir. Kişisel verileriniz sizi tanımamıza ve iş başvurunuzun sahip olduğunuz özelliklerinize göre şirketimizde açık olan pozisyona uygun olup olmadığının değerlendirilmesinde yardımcı olacaktır.  

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) ve ilgili diğer mevzuat, kişisel verilerin işlenmesi konusunda ilgililerin uyması gereken bazı usuller belirlemektedir. KVKK ve ilgili diğer mevzuat gereği, veri sorumlusu olarak şirketimizin, kişisel verilerinizin işlenmesi konusunda tarafınızı aydınlatma ve bazı durumlarda açık rızanızı alma zarureti bulunmaktadır. Bu bilgilendirme metni bu amaçla hazırlanmıştır. 

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

Eğitim Durumu

:
:
:
:
:
:

İş Tecrübeleri

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

Referanslar

 
“Sadece çalışılan işyerlerinden referans gösterilebilmektedir.”
:
 
Rıza Beyanı

Şirketimize yaptığınız iş başvuru kapsamında şirketimiz tarafından birtakım kişisel verileriniz işlenmektedir. Kişisel verilerinizin önemli bir kısmı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (KVKK’nın) 5/2 maddesi gereğince açık rızanızı gerektirmeyen istisnalara / hukuki sebeplere dayalı işlenmektedir. Bu konuda gerekli aydınlatma tarafınıza şirketimizin “Çalışan Adayı - Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Bilgilendirme Metni” ile yapılmıştır.

Ancak KVKK ve ilgili diğer mevzuat gereği, veri sorumlusu olarak şirketimizin, aşağıda belirtilen durumlarda açık rızanızı alma zarureti bulunmaktadır. Açık rızanızı vermeniz halinde, kişisel verileriniz aşağıda sayılan amaçlarla işlenecektir ve yurtiçinde ve yurtdışına belirtilen kişilere / yerlere aktarılacaktır. Verdiğiniz açık rızanızı herhangi bir gerekçe göstermeksizin şirketimize başvurarak dilediğiniz zaman geri alabilirsiniz
 

Güvenlik Kodu